Natalya Korotkova / LOOKBOOK

Shot in Bedford Studio / SPB

Fashion: Natalya Korotkova
Model: Darina Maximovna (AFFA)
Make-up artist: Maria Polubentsova
Thank you: Ekaterina Dolinina