MAMA, I’M IN LOVE WITH A GANGSTA
Fashion stylists: Ekaterina Dolinina, Elena Nikiforova
Models: Darina Toropova (Andy Fiord Models), Lyuda Stomatova (MP Management), Ekaterina Mozhina
Grigoriy Brazhnikov, Nikita Osintsev, Maria Hoppe, Lyosha Bonus, Zhenya Belov (LumpenMen)
Make-up artist: Violetta Zueva